zasady kredytu gotowkowego

Banki przed udzieleniem nam kredytu zbierają o nas maksymalną ilość informacji, aby ocenić czy jesteśmy wiarygodnymi klientami. Przy składaniu wniosku wymagane są podstawowe dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów, czas zatrudnienia, ponoszone comiesięczne koszty życia oraz dowód osobisty w celu potwierdzenia tożsamości. Kredyt możemy zaciągnąć samodzielnie lub przy wsparciu małżonka, lub partnera. Należy jednak pamiętać, że małżeństwa mogą zaciągać samodzielnie kredyt do 25 tys. zł, przy wyższej kwocie bank wymaga zgody obu małżonków.

Zasada nr 1 – historia kredytowa

Bank zawsze interesuje się przeszłością kredytową wnioskodawcy. Zazwyczaj historię kredytową sprawdza się w Biurze Informacji Kredytowej. Na podstawie wystawionego raportu bank analizuje jakimi klientami możemy być w przyszłości. BIK, na podstawie wcześniejszych spłat rat, wystawia klientowi punktację, im wyższa tym wiarygodniejszy kredytobiorca.

W raporcie BIK znajdują się wszystkie zaciągnięte przez nas zobowiązania kredytowe, czas spłaty, wysokość zaciągniętych zobowiązań oraz informacje o wcześniej składanych wnioskach kredytowych. Powinniśmy pamiętać, że im więcej bank wyśle zapytań do BIK-u, tym nasze szanse kredytowe spadają. A może się tak zdarzyć, gdy złożymy wnioski o kredyt w kilkunastu bankach, każdy z nich zapyta się w BIK o naszą historię, a to obniża ilość uzbieranych punktów. W sprawozdaniu BIK znajdują się również informacje o ilości odrzuconych wniosków kredytowych.

Kredytobiorca przed złożeniem wniosku kredytowego może samodzielnie sprawdzić swoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej. Raport dla kredytobiorcy jest darmowy i można o niego wnioskować raz na 6 miesięcy (dowiedz się więcej). Dzięki zaciągniętym informacją ze sprawozdania dowiemy się również czy ktoś poza nami wnioskował o sprawdzanie historii kredytowej. Powinniśmy pamiętać, że nawet jedna zła opinia banku może przekreślić nasze szanse na udzielenie kredytu gotówkowego.

Zasada nr 2 – zdolność kredytowa

Bez zdolności kredytowej raczej żadną instytucją finansowa nie udzieli nam kredytu. Do wyliczenia zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy brane są pod uwagę:

 • regularny dochód (coraz więcej banków udziela kredytów również osobom zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej, jednak zaświadczenie o dochodach powinno sięgać 6 miesięcy wstecz);
 • liczba osób na utrzymaniu;
 • suma comiesięcznych zobowiązań kredytowych;
 • miesięczne wydatki na utrzymanie gospodarstwa domowego;
 • suma limitów na kartach kredytowych oraz kontach (nawet jeśli kredytobiorca z nich nie korzysta);
 • okres kredytowania, na jaki zostanie rozłożona udzielona kwota kredytu;
 • wnioskowana suma kredytowa;
 • bufor (czyli inne comiesięczne zobowiązania jak np. opłaty za przedszkole).

Kredytobiorca przed złożeniem wniosku może samodzielnie wyliczyć swoją zdolność kredytową, biorąc pod uwagę czynniki wyróżniane przez bank. Jednak licząc zdolność kredytową samodzielnie warto również uwzględnić pewien bufor na nieoczekiwane wydatki, jakimi mogą być na przykład zakup leków, odzieży, czy niespodziewany wyjazd.

W celu wyliczenia zdolność kredytowej (zapraszam do kontaktu) najlepiej zwrócić się do specjalisty, który  dysponuje odpowiednimi kalkulatorami i może szczegółowo przygotować wyliczenia pod konkretny bank.

Zasada nr 3 – źródła dochodów

Bank wyliczając zdolność kredytową oblicza ją z osiąganego co miesiąc dochodu. Starając się o tanie kredyty gotówkowe, należy przedłożyć w banku odpowiednie dokumenty potwierdzające źródło oraz wysokość osiąganych dochodów.

Najbardziej pożądanymi klientami dla banków są osoby pracujące na etacie lub posiadające dobrze prosperującą firmę. Szybkie kredyty gotówkowe  dostępne są również dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie czy o dzieło.

Przy składaniu wniosku kredytowego osoby pracujące na podstawie umowy o pracę powinny dołączyć:

 • zaświadczenie o dochodach podpisane przez pracodawcę (z reguły na zaświadczeniu wydawanym przez bank na jego druku);
 • zaświadczenie o dodatkowym źródle dochodów, jeśli takie istnieje (np. umowa zlecenie czy umowa o dzieło);
 • zaświadczenie o otrzymywanych premiach (np. kwartalnych, półrocznych czy rocznych);
 • wyciągi z konta za co najmniej ostatnie 3 miesiące;
 • warto dołączyć dochody współmałżonka, aby podnieść zdolność kredytową.

O kredyty gotówkowe mogą również starać się osoby posiadające rentę lub emeryturę. Do wniosku kredytowego należy dołączyć:

 • 3 ostatnie odcinki renty lub emerytury;
 • zaświadczenie z ZUS o przyznanym zasiłku.

Osoby pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej również mogą starać się o kredyt gotówkowy. W banku należy przedłożyć:

 • rachunki za wykonana pracę za ostatnie 6 miesięcy;
 • wyciągi z konta bankowego, na które przelewane jest wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej;
 • umowę cywilnoprawną lub inną podpisaną na co najmniej pół roku do przodu.

Właściciele własnych przedsiębiorstw powinni przedstawić min:

 • dokumenty rejestrowe firmy: NIP oraz REGON;
 • zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS oraz Urzędu Skarbowego;
 • wpływy na konto z tytułu prowadzonej działalności;
 • wyciągi z konta firmowego.

Zasada nr 4 –inne zobowiązania kredytowe

Inne zobowiązania kredytowe nie są przeszkodą w uzyskaniu kredytu gotówkowego. Dobra spłacaność bieżących kredytów obrazuje jakim klientem  jesteśmy. Bank zaciągając informacji w BIK-u otrzymuje raport, w którym jest wskazana spłacalność poszczególnych zobowiązań.

Przed zaciągnięciem sporej kwoty na dowolny cel warto uregulować pozostałe mniejsze zobowiązania kredytowe. Z reguły mniejsze odciążenia to małe raty związane z zakupem telewizora czy sprzętu AGD.

Istotne jest również pozbycie się kont debetowych, linii kredytowych czy kart kredytowych. Nawet jeśli nie korzystamy z limitów czy kart bank uzna ją za aktywną na takiej samej zasadzie, na jakiej mielibyśmy zaciągnięty kredyt w banku. W banku należy przedłożyć zaświadczenie o zamkniętych kontach, limitach itd.

Jednym słowem starając się o kredyt gotówkowy, należy mieć pozytywną historię kredytową, zdolność, a przede wszystkim nie posiadać na dzień złożenia wniosku o nowy kredyt zbyt wysokich obciążeń finansowych. Najkorzystniejszy kredyt gotówkowy to taki, gdzie przeanalizowane zostały wszystkie koszty koszty, a oferta odpowiada naszym potrzebom finansowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *