kredyt hipoteczny dla obcokrajowca

Coraz chętniej obcokrajowcy osiedlają się na terenach Polski, a co za tym idzie rośnie zainteresowanie kupnem nieruchomości na kredyt. Kredyt dla obcokrajowca to rozwiązanie dla rezydentów posiadających kartę stałego popytu oraz osiągający dochód w polskich złotych. Przyjrzyjmy się bliżej kredytom hipotecznym dla obcokrajowców.

Kto może zaciągnąć kredyt hipoteczny dla obcokrajowca?

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca, jest to propozycja dla rezydentów, czyli osób nie pochodzących z Polski, ale posiadających prawo pobytu. Jeszcze do niedawna tylko kredytobiorcy z Unii Europejskiej mieli prawo wnioskowania o kredyt dla obcokrajowca.

Katalog oferty kredytu hipotecznego został powiększony o kraje Strefy Schengen, obywateli Ukrainy, Kanady oraz Stanów Zjednoczonych.

Jakie są warunki kredytu hipotecznego dla obcokrajowca?

Przy każdym kredycie bank wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów. Kredyt hipoteczny jest kredytem wymagającym ustanowienia zabezpieczenia na kupowanej nieruchomości. Poza dokumentacją potwierdzającą osiąganie dochodu bank wymaga również przedstawienia dokumentów nieruchomości (np. Księgi Wieczystej) w celu sprawdzenia jej stanu prawnego (czy na kupowanej nieruchomości nie ma zastawu hipotecznego, komorniczego lub służebności).

Osoby spoza kraju zobowiązane są dodatkowo do przedstawienia takich dokumentów jak:

  • karta stałego pobytu

  • paszport

  • nr PESEL (jeśli został nadany)

  • zezwolenie na zakup nieruchomości (wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)

  • zezwolenie na pracę

  • wyciąg z konta ROR za ostatnie 3 – 6 miesięcy

  • zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Jeśli jesteś zainteresowany/a kredytem hipotecznym dla obcokrajowca zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *