Róznice między kredytem a pożyczką

Przy kredycie i pożyczce wyszukiwanie różnić przypomina zabawę w znajdowanie różnic na obrazku, z tą różnicą, że tutaj znajdziemy znacznie istotniejsze rozbieżności. Przede wszystkim należy pamiętać, że kredyty udzielane są przez instytucje bankowe, nad którymi nadzór ma Komisja Nadzoru Finansowego, natomiast pożyczki mogą być udzielane również przez osoby fizyczne, jednak na tym nie kończą się różnice.

Czym charakteryzuje się kredyt?

Jak już wyżej wspomniałem kredyty udzielane są wyłącznie przez instytucje bankowe podlegające pod KNF, ponadto regulowane są przepisami Prawa bankowego i Ustawy o kredycie konsumenckim. W Prawie bankowym znajdziemy szczegóły związane z umową kredytową, między innymi:

  • kwota zaciąganego kredytu

  • całkowity koszt kredytu

  • oprocentowanie kredytu

  • wysokość prowizji

  • zabezpieczenie kredytu (hipoteka na innej nieruchomości, ubezpieczenie w kredycie).

Jedną z istotniejszych kwestii związanych z zaciąganiem kredytu konsumenckiego w banku jest forma jaką przybiera oferta banku. Mianowicie kredyty bankowe zawierane są wyłącznie w formie papierowej, nawet te zaciągane na niewielkie kwoty. W umowie kredytowej znajdziemy również zapisy dotyczące zwrotu zaciągniętej kwoty oraz dokładny termin spłaty.

Kredyty należy podzielić na te, w których kredytobiorca nie ma obowiązku wskazywania celu oraz kredyty celowe. Do kredytów bez wskazywania celu należą kredyty konsumenckie, tzw. gotówkowe. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja przy kredytach hipotecznych, gdzie należy wskazać cel kredytowania, w tym przypadku nieruchomość. Innym kredytem celowym jest kredyt samochodowy, w którym celem jest zakup pojazdu.

Jakie są koszty kredytu konsumenckiego?

Nie łudźmy się, że tyle ile pożyczymy tyle oddamy, każdy kredyt obwarowany jest podstawowymi kosztami. Bank użycza nam określonej kwoty, ale nie jesteśmy jej właścicielami, a jedynie zarządzamy nią w określonym czasie i to właśnie za to ponosimy koszty. Do kosztów podstawowych kredytu należy zaliczyć oprocentowanie oraz prowizję.

Na temat oprocentowania pisałem tutaj.

Ponadto bank jeszcze przed wydaniem decyzji kredytowej sprawdzi naszą historię kredytową. Oznacza to, że prześwietli nasze dotychczasowe zobowiązania finansowe w celu ustalenia, czy jesteśmy rzetelnymi klientami. Dodatkowo przed udzieleniem kredytu badana jest nasza zdolność kredytowa, na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych (zaświadczenie o zarobkach).

Czym się charakteryzuje pożyczka?

Podstawową różnicą między pożyczką a kredytem jest sposób jej udzielania, mianowicie pożyczkę może udzielić zarówno bank, instytucja finansowa, jak i osoba fizyczna. Co do instytucji finansowych to są to z reguły instytucje, które przy udzielaniu finansowania opierają się głównie o przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim. W przypadku pożyczki od osoby prywatnej podlega ona wyłącznie pod Kodeks Cywilny.

Umowa pożyczki może zostać zawarta w jednej z dwóch form, mianowicie w formie pisemnej oraz w ustnej. Wyłącznie pożyczki od osób fizycznych zawierane są w formie ustnej. Jednak należy pamiętać, że od kwoty 500 zł umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej. Ponadto umowa pisemna daje nam prawo do dochodzenia swoich praw przed sądem, niestety umowy ustne nie są tak wiążące.

Jakie są koszty pożyczki?

W przypadku pożyczki koszty nie są tak oczywiste, ponieważ są ściśle uzależnione od woli pożyczkodawcy. Przede wszystkim kosztami objęte są pożyczki instytucji finansowych. Osoby fizyczne nie mają obowiązku nakładania na pożyczoną kwotę dodatkowych opłat. Dodatkowo przy pożyczkach od osób fizycznych nie ma konkretnej daty terminu spłaty zobowiązania, ponieważ są one z reguły udzielane przez członków rodziny lub znajomych.

Kolejną różnicą między pożyczką a kredytem jest ilość dokumentów. Nie każdy pożyczkodawca sprawdza historię kredytową swojego pożyczkobiorcy tak jak banki. Ponadto osoby fizyczne udzielające pożyczek nie proszą o przedstawienie zaświadczenia o dochodach, natomiast instytucje pożyczkowe z reguły udzielają kredytowania na okres, na jaki została zawarta umowa o pracę.

Podsumowanie

Kredyt

Pożyczka

Kredytodawca

bank

instytucje pożyczkowe

osoby fizyczne

Cel kredytowania

kredyt gotówkowy – bez celu

kredyt hipoteczny- wskazanie celu

kredyt samochodowy – wskazanie celu

bez wskazywania celu

Forma umowy

pisemna

do 500 zł ustna

instytucje pożyczkowe – pisemna

Koszt kredytu

oprocentowanie

prowizja

zabezpieczenie

ustalane indywidualnie przez pożyczkodawcę

Wymagane dokumenty

zaświadczenie o zatrudnieniu

ustalane indywidualnie przez pożyczkodawcę

Zdolność kredytowa

zaświadczenie o dochodach

osoba fizyczna – bez zaświadczeń

instytucja pożyczkowa – zaświadczenie o dochodach

Historia kredytowa

BIK, BIG, KRD

ustalana indywidualnie przez pożyczkodawcę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *