Jakie są różnice oprocentowania kredytów?

Przed porównywaniem ofert kredytowych należy zapoznać się z definicją oprocentowania nominalnego oraz oprocentowania rzeczywistego. Między pojęciami istnieją istotne różnice, które mają znaczący wpływ na cały obraz kredytu. Każde z oprocentowań jest inaczej wyliczane przez co różnią się ilością punktów procentowych.

Oprocentowanie nominalne a oprocentowanie rzeczywiste

Oprocentowanie nominalne wskazuje nam wartość kapitału zaciąganego zobowiązania kredytowego. Suma oprocentowania nominalnego nie może być wyższa niż maksymalna wielkość odsetek od kredytu. Maksymalne odsetki jest to wartość czterokrotnego kredytu lombardowego podawanego przez Narodowy Bank Polski.

Oprocentowanie rzeczywiste jest nieco bardziej skomplikowane niż oprocentowanie nominalne. W oprocentowaniu rzeczywistym zawarte są koszty całkowite udzielanego kredytu łącznie z kosztami wiążącymi się z uregulowaniem zobowiązania kredytowego. Na oprocentowanie rzeczywiste składają się:

  • odsetki za całkowitą kwotę do spłaty

  • prowizja od kredytu

  • ubezpieczenie kredytu.

Jakie są koszty kredytowe?

Wszystkie koszty kredytowe wraz z oprocentowaniami zawarte są w umowie kredytowej oraz formularzu informacyjnym. Obowiązek podawania dwóch rodzajów oprocentowania wprowadziła ustawa o kredycie konsumenckim.

Banki przedstawiając klientowi ofertę są zobligowane do ujawnienia różnic w oprocentowaniu nominalnym oraz rzeczywistym.

W formularzu informacyjnym znajdują się szczegółowe informacje związane z różnicami w oprocentowaniu. Przedstawiciel bankowy zobowiązany jest do przedstawienia klientowi prawdziwych wartości oprocentowania nominalnego i rzeczywistego.

Czym jest Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania?

O RRSO nie wyczytamy w żadnym formularzu informacyjny, a należy pamiętać, że jest znacznie wyższa niż oprocentowanie nominalne kredytu.

Oprocentowanie nominalne wykazuje kwotę jaką zaciągnęliśmy na określony czas. Natomiast RRSO przedstawia rzeczywistą wartość pieniądza w danej chwili.

RRSO jest zmienną, która również wpływa na wysokość kredytu, dlatego nigdy nie możemy powiedzieć, że nasza rata jest stała. O ile oprocentowanie nominalne wskazuje czas, przez jaki możemy dysponować pożyczoną kwotą, o tyle RRSO pokazuje nam, jak w danej chwili zmienia się wartość pieniądza.

Czy oprocentowanie nominalne może być równe z oprocentowaniem rzeczywistym?

Istnieje sytuacja, w której nie ma różnic w oprocentowaniu nominalnym i rzeczywistym. Jednak jest to sytuacja tak rzadka, że z reguły niewiele się o niej mówi. W przypadku udzielania kredytu bez dodatkowych kosztów istnieje możliwość równego oprocentowania, ale warunkiem jest spłata w całości zadłużenia na koniec okresu rozliczeniowego z bankiem.

Podsumowując

Do najważniejszych czynników wpływających na wybór oferty kredytowej są:

  • koszt całkowity kredytu

  • usługi dodatkowe (np. karta kredytowa, ubezpieczenie)

  • warunki usług po sprzedażowych

  • koszty zmiany warunków umowy kredytowej

  • koszty aneksów do umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *