Na co uważać w umowach kredytowych.

Z umowami kredytowymi jest jak ze skokiem ze spadochronem, nigdy nie wiadomo czy spadochron się otworzy. Każdy o tym wie, ale nie każdy robi, a umowę kredytową powinno się przeczytać. Jest to skomplikowany dokument, napisany zawiłym językiem bankowym, jednak znajduje się w nim kilka klauzul, o których każdy z nas powinien wiedzieć za nim zdecyduje się na jej podpisanie.

Sprawdź oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie jest stałym elementem zaciąganego kredytu, występuje zarówno w kredycie gotówkowym, kredycie konsolidacyjnym czy kredycie hipotecznym. Oprocentowanie składa się z dwóch części, mianowicie zmiennej oraz stałej.

Do stałej części oprocentowania zalicza się rynkowa stopa oprocentowania. Zaciągając kredyt bank zobowiązany jest dla nas zakupić gotówkę za określoną kwotę i tym właśnie jest RSO. Uzależnione jest od waluty w jakiej zaciągamy kredyt, dla kredytobiorców zaciągających kredyt w złotówkach RSO wyliczane jest na podstawie WIBOR, natomiast w obcych walutach na podstawie LIBOR lub EURIBOR.

Każdego kredytobiorcę powinna interesować wysokość stóp procentowych, ponieważ od nich uzależniona jest wysokość raty kredytowej. Niedawno Narodowy Bank Polski utrzymał stopy procentowe na stałym poziomie.

W oprocentowaniu kredytu znajdziemy również marżę kredytu i tutaj należy zaznaczyć, że jest to stały element kredytu przez cały okres trwania umowy kredytowej.

Uważaj na spread przy kredytach walutowych

Pojecie spreadu jest głównie znane kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyty w legendarnych już frankach szwajcarskich. Jednak spread obowiązuje również w przypadku kredytów zaciągniętych również w innych walutach.

Spread jest to różnica pomiędzy kursem zakupu waluty, a kursem sprzedaży tejże waluty. Dla przybliżenia kurs kupna to nic innego jak kwota, za którą bank nabył dla nas walutę. Natomiast kurs sprzedaży to kwota, za którą kupujemy (zaciągamy kredyt) gotówkę od banku. Różnicą między tymi dwoma czynnikami jest właśnie spread.

Sprawdź prowizję dla banku

Prowizja to również jeden ze stałych elementów umowy kredytowej. Naliczana jest w momencie podpisywania umowy. Niektóre banki stosują praktykę i zamiast prowizji oferują swoim klientom ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. W tym przypadku należy dokładnie przeliczyć kwotę prowizji bankowej oraz kwotę ubezpieczenia.

Na ubezpieczenie nie powinno się patrzeć w perspektywie miesiąca, a całego okresu spłaty, ponieważ może się okazać, że kwota ubezpieczenia jest znacznie wyższa niż prowizja od udzielonej kwoty kredytu.

Prowizję można opłacić dołączając jej opłatę do zaciąganej kwoty kredytu lub przelać na wskazany przez bank numer konta. Najczęściej spotykanym sposobem opłaty prowizji bankowej jest jej dołączenie do kredytu.

Przeczytaj warunki wypowiedzenia umowy

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy kredytu zostały zawarte w Prawie bankowym, jednak podstawowe informacje znajdziemy w umowie kredytowej. Wypowiedzenie umowy jest to status przysługujący bankowi kredytującemu.

Przyczyną wypowiedzenia umowy kredytu może być między innymi niedotrzymanie warunków zobowiązania kredytowego przez kredytobiorcę. Rzadziej spotykanym przypadkiem wypowiedzenia umowy kredytu przez bank jest utrata zdolności kredytowej w czasie trwania umowy.

Dowiedz się na jakich zasadach możesz dokonać wcześniejszej spłaty kredytu?

Wcześniejsza spłata kredytu jest możliwa na określonych przez bank warunkach, które znajdziemy w umowie kredytowej. Możliwość spłaty kredytu określona jest w ustawie o kredycie konsumenckim. Na wskazanych zasadach kredytobiorca ma prawo do wcześniejszego zakończenia umowy kredytowej polegającej na spłacie dowolnej części kredytu lub spłacenie całości kredytu przed końcem kredytowania.

Najważniejsze jest, aby sprawdzić jakie koszty poniesie kredytobiorca, który będzie chciał wcześniej zakończyć umowę kredytową. Z reguły przy całkowitej spłacie kredytu bank nie powinien naliczać dodatkowych opłat, a jeśli takowe wystąpią to nie powinny one przekroczyć więcej niż 1 proc. spłaconej części kredytu.

Dodatkowym warunkiem naliczenia opłaty jest okres jaki występuje pomiędzy okresem spłaty całkowitej kredytu, a zakończeniem umowy kredytowej, w tym wypadku nie powinien on przekroczyć 12 miesięcy.

Na jakiej podstawie kredytobiorca może zrezygnować z zaciąganego kredytu?

Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje zagadnienia związane z rezygnacja kredytu. Oznacza to, że kredytobiorca ma prawo zrezygnować z zaciągniętego kredytu, ale nie później niż przed upływem 14 dni od dnia podpisania umowy kredytowej.

We wniosku rezygnacji z kredytu kredytobiorca nie ma obowiązku wskazywania powodu rezygnacji z przydzielonego kredytu. Podobna zasada nie obejmuje swoim zasięgiem kredytów hipotecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *